Quy trình đổi trả

QUY TRÌNH ĐỔI TRẢ

Mô tả quy trình đổi trả hàng lỗi hỏng:

TÊN CV NGƯỜI THỰC HIỆN MÔ TẢ CHI TIẾT
Nhận thông tin từ Khách Hàng NVKD Khách hàng phản hồi về sản phẩm lỗi, NVKD sẽ tiếp nhận thông tin phản ánh của khách hàng qua email, phone
Đến hiện trường NVKD NVKD đến hiện trường để kiểm tra tình trạng lỗi của sản phẩm và chụp lại hình ảnh
Đàm phán với Khách hàng NVKD Dựa vào tình trạng lỗi của sản phẩm để đàm phán với khách hàng đưa ra hướng giải quyết (lập biên bản làm việc)
Hướng xử lý hàng lỗi

TPKD

NVKD

Thủ kho

Khi đàm phán với khách hàng sẽ có ba phương án để xử lý:

  1. Thu hồi sản phẩm
  2. Tiến hành đổi trả
  3. Tiến hành giảm giá sản phẩm
Thu hồi sản phẩm NVKD Nếu thu hồi sản phẩm thì tiến hành nhập kho, giảm trừ công nợ. Kết thúc quy trình
Đổi hàng Thủ Kho

Nếu đổi hàng thì Thủ kho tiến hành xuất đổi trả và thực hiện theo nghiêpj vụ kế toán. Kết thúc quy trình

Giảm trừ công nợ TPKD Nếu giảm giá bán hàng thì hạch toán để giảm trừ công nợ. Kết thúc quy trình.

Chú thích: 

NVKD: Nhân viên kinh doanh

TPKD: Trưởng phòng kinh doanh